Wat we doen

Plezier & ontwikkeling

Kinderen in Gemert-Bakel krijgen de mogelijkheid om te leren hoe ze zich sportief en gezond kunnen ontwikkelen met behulp van een doorgaand en breed sport- en beweegaanbod op en rond de kindcentra.

Verbinding & samenwerking

Er is aandacht voor bewegen en participatie van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen en mensen met een beperking. Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht gezet en kunnen naar vermogen meedoen in Gemert-Bakel.

Vernieuwing & inspiratie

Sport en bewegen is de verbindende schakel in Gemert-Bakel en zorgt voor actieve en leefbare wijken en een prettige leefomgeving. Sportverenigingen leveren hierbij een belangrijke bijdrage en worden ondersteund en gestimuleerd tot vernieuwing.

Beweeg- en Preventieakkoord Gemert-Bakel

Op deze pagina is alle informatie omtrent het Beweeg- en Preventieakkoord Gemert-Bakel te vinden. Van onze supporters tot aan inspirerende succesverhalen en informatie over het uitvoeringsbudget en services.