Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden bij deelname aan activiteiten die Goed Bezig Gemert-Bakel organiseert.

  • Deelname is op eigen risico
  • Het beweegteam is niet aansprakelijk bij verlies en/of schade van persoonlijke eigendommen
  • Wanneer een deelnemer zich niet aan de gedragsregels houdt, heeft het beweegteam het recht om verdere deelname aan de activiteit op die dag te verbieden
  • Ouders/verzorgers van de deelnemer kunnen aansprakelijk gesteld worden wanneer de deelnemer opzettelijk schade toebrengt aan materialen
  • Ouders/verzorgers geven bijzonderheden door aan het beweegteam, zowel medisch als psychologisch wanneer dit van belang is voor het functioneren van het kind. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Denk hierbij een ziektes, doofheid, motorische stoornis, medicijnen etc.
  • Als kinderen meedoen aan een activiteit kunnen er foto’s en/of filmopnames worden gemaakt. Deze kunnen gebruikt worden op de website, social media kanalen of in een persbericht in de krant. Bij inschrijving wordt toestemming gevraagd voor gebruik van dit materiaal
  • Wijzigingen in de algemene voorwaarden worden via de website gecommuniceerd.