Over ons

Met Goed Bezig willen we voldoende en een bereikbaar sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van de gemeente Gemert-Bakel creëren. We beginnen natuurlijk bij de jongste inwoners in de gemeente. Jong geleerd is immers oud gedaan. Daarnaast betrekken we ook andere doelgroepen, zoals ouderen, mensen met een beperking en verenigingen om met ons in beweging te komen.

Meer weten over Goed Bezig of benieuwd naar het beweegaanbod in de gemeente? Dan staan onze beweegcoaches klaar. Maak kennis met ze en neem contact met ze op.

Inge Poos

Beweegcoach Inge

Inge is actief op zes kindcentra/scholen en biedt daar ondersteuning aan de groepsdocenten tijdens de gymlessen, organiseert sportactiviteiten, pauzesport en is actief op de buitenschoolse opvang. “Samen met mijn collega Tijn proberen zoveel mogelijk kinderen structureel en met plezier te laten bewegen!”

Tijn van Lankvelt

Beweegcoach Tijn

Tijn creëert een sportieve omgeving in en rondom de verschillende kindcentra. Hij begeleidt leerkrachten tijdens het bewegingsonderwijs om de gymlessen nog beter en leuker te maken. Daarnaast biedt hij kinderen tijdens de schoolpauzes, na schooltijd en op de BSO sportactiviteiten aan. “Kinderen met plezier laten sporten, zodat ze ook zelf meer gaan bewegen is ons doel!”

Bart Schouten

Bart zorgt ervoor dat leerlingen op de verschillende basisscholen meer en beteren in beweging komen. Door middel van het ondersteunen van de gymlessen, pauzesport, naschools sportaanbod en BSO sportactiviteiten aan. “De passie en het plezier dat ik voor sport en bewegen heb, draag ik het liefst over aan iedereen. “

Rob van der Wijst

Beweegcoach Rob

Verbinder binnen Goed Bezig Gemert-Bakel. Altijd op zoek om de samenwerking met potentiële partners op te zoeken om nog meer mensen in beweging te krijgen. Hij krijgt er energie van om mensen te helpen en hij weet wat er lokaal speelt. “Daarmee wil ik, als projectleider bij Goed Bezig Gemert-Bakel, ons project weer verder helpen.”