Verbinding & samenwerking

Er is aandacht voor bewegen en participatie van kwetsbare inwoners, waaronder ouderen en mensen met een beperking. Inwoners worden hierbij in hun eigen kracht gezet en kunnen naar vermogen meedoen in Gemert-Bakel.