Heb jij een leuk initiatief voor een gezonder Gemert-Bakel?

Vanuit het Beweeg- en Preventieakkoord zijn voor 2021, 2022 en 2023 financiële middelen beschikbaar voor het realiseren van ideeën en acties, die aansluiten bij de speerpunten uit het Beweeg- en Preventieakkoord. Initiatiefnemers kunnen aanspraak maken op deze financiële middelen. Om aanspraak te maken op een bijdrage moet een (digitale) aanvraag ingediend worden bij de stuurgroep. De stuurgroep beslist of een aanvraag voldoet aan de voorwaarden en welke bijdrage wordt toegekend.

Ik heb het aanvraagformulier ingevuld, wat nu?

Als initiatiefnemer kun je een aanvraag indienen door het aanvraagformulier zo compleet mogelijk in te vullen en te mailen naar: thomas@negen.nl en e.breugelmans@GGDBZO.nl.

De Stuurgroep controleert of het initiatief voldoet aan de voorwaarden én daarmee in aanmerking kom om een bijdrage voor het initiatief te ontvangen. Een ruime meerderheid van de stuurgroep moet hier positief over besluiten. Bij twijfel kan de stuurgroep ook besluiten om de aanvraag terug te sturen naar de aanvrager, met het verzoek om de aanvraag te verbeteren. Indien de stuurgroep een aanvraag afkeurt, is het voor de aanvrager niet mogelijk om bezwaar te maken tegen dit besluit.

De stuurgroep beoordeelt alle aanvragen die binnenkomen. Ten minste vier keer per jaar vindt er besluitvorming over de aanvragen plaats door het kernteam. De aanvrager wordt per e-mail op de hoogte gehouden van de behandeling en beoordeling van zijn of haar aanvraag.

Vragen of hulp nodig?

Heb je vragen over de aanvraag of het indienen van het formulier? Neem dan contact op met Thomas Peeters Weem door te mailen naar thomas@negen.nl.