Inhoud en acties Beweegakkoord Gemert-Bakel

Het Beweegakkoord Gemert-Bakel is opgebouwd aan de hand van vier thema’s. Lees hieronder de samenvatting per thema of download het hele Beweegakkoord via de button onderaan.

Meedoen in de samenleving; bewegen voor verschillende doelgroepen en tegengaan eenzaamheid

We gaan bewegen inzetten om iedereen mee te laten participeren. Deelnemen aan beweegactiviteiten en belangrijker nog actief deelnemen aan de samenleving. Door mensen te betrekken bij en mee te laten doen met, sport- en beweegactiviteiten verbeteren we de fysieke en mentale gezondheid. Het spreekt voor zich dat iedereen in Gemert-Bakel kan en mag bewegen en sporten, al dan niet met ondersteuning, zonder rekening te houden met de verschillen op welk gebied dan ook. Of het nu jong, oud, met of zonder beperking is; iedereen doet mee!

Sociale cohesie, verbinding en lokale samenwerking

De gemeenschapszin in de dorpen van Gemert-Bakel is sterker dan in steden. Wel is er nog veel te winnen. Samenwerking tussen verschillende organisaties in de dorpen maar ook gemeente-breed, zorgt voor meer cohesie en efficiëntie.

School en sport meer verbinden

De samenwerking tussen school, sportverenigingen en andere sport- en beweegaanbieders is van cruciaal belang om met name de jeugd voldoende in beweging te houden. En natuurlijk om de jeugd te laten kennismaken met het aanbod dat er allemaal op dit gebied al bestaat in Gemert-Bakel.

Een duurzame infrastructuur met vitale sportaanbieder

Een duurzame infrastructuur is cruciaal voor de continuïteit van het sport en beweegaanbod. Meer en meer is samenwerking daarin nodig. Het vormen van (inkoop-) coöperaties, samenwerking op dorpsniveau en het gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de infrastructuur staat centraal.