Services Beweegakkoord

Tijdens de uitvoering van het lokale Beweegakkoord wordt er op verschillende manieren extra geïnvesteerd in de lokale sport. Onder andere door het beschikbaar stellen van services en diensten om sportverenigingen te ondersteunen. Dit noemen wij services.

Gratis services en opleidingen beschikbaar vanuit het Beweegakkoord

Vanuit het lokale Beweegakkoord bestaat voor verenigingen de mogelijkheid om aanspraak te doen op verschillende services. Denk hierbij aan ondersteunings- en opleidingsmogelijkheden voor sportverenigingen, kaderleden en vrijwilligers. Dit is in de vorm van workshops, opleidingen, inspiratiesessies of procesbegeleidingstrajecten die verenigingen helpen om de ambities uit het lokale sportakkoord te verwezenlijken. Er zijn opleidingen beschikbaar op het gebied van o.a. leden, vrijwilligers, besturen, communicatie, samenwerken, beleid en visie en de gezonde sportomgeving. Verenigingen uit Gemert-Bakel kunnen aanspraak maken op services en daar (bijna) kosteloos gebruik van maken.

Meer informatie?

Wil als je vereniging meer informatie over de mogelijkheden voor (gratis) opleidingen en trainingen? Neem dan contact op met regisseur Tijn van Lankvelt, via tijn@negen.nl. Hij schakelt vervolgens met de Adviseur Lokale Sport. Zij zullen de mogelijkheden met jullie vereniging bespreken.