Ons team

Maak kennis met het team van Goed Bezig Gemert-Bakel.

Inge Poos

inge@negen.nl

Inge is actief op zes kindcentra/scholen en biedt daar ondersteuning aan de groepsdocenten tijdens de gymlessen, organiseert sportactiviteiten, pauzesport en is actief op de buitenschoolse opvang. “Samen met mijn collega Tijn proberen zoveel mogelijk kinderen structureel en met plezier te laten bewegen!”

Tijn van Lankvelt

tijn@negen.nl

Tijn creëert een sportieve omgeving in en rondom de verschillende kindcentra. Hij begeleidt leerkrachten tijdens het bewegingsonderwijs om de gymlessen nog beter en leuker te maken. Daarnaast biedt hij kinderen tijdens de schoolpauzes, na schooltijd en op de BSO sportactiviteiten aan. “Kinderen met plezier laten sporten, zodat ze ook zelf meer gaan bewegen is ons doel!”

Bart Schouten

bart@negen.nl

Bart zorgt ervoor dat leerlingen op de verschillende basisscholen meer en beteren in beweging komen. Door middel van het ondersteunen van de gymlessen, pauzesport, naschools sportaanbod en BSO sportactiviteiten aan. “De passie en het plezier dat ik voor sport en bewegen heb, draag ik het liefst over aan iedereen. ”

Thomas Peeters Weem

thomas@negen.nl

Verenigingsondersteuner Thomas. De sportverenigingen binnen Gemert-Bakel spelen een belangrijke rol op het gebied van sport en bewegen, daarnaast zorgen zij voor de leefbaarheid in de verschillende kernen binnen de gemeente. De verenigingen komen echter onder steeds grotere druk te staan, daarom ga ik samen met deze verenigingen aan de slag om ze vitaal en toekomstbestendig te maken.

Rob van der Wijst

rob@negen.nl

Verbinder binnen Goed Bezig Gemert-Bakel. Altijd op zoek om de samenwerking met potentiële partners op te zoeken om nog meer mensen in beweging te krijgen. Hij krijgt er energie van om mensen te helpen en hij weet wat er lokaal speelt. “Daarmee wil ik, als projectleider bij Goed Bezig Gemert-Bakel, ons project weer verder helpen.”